"Style architektoniczne w budowlach sakralnych Częstochowy"

- ścieżka dydaktyczna - przebieg zajęć.


Trasa wycieczki obejmowała zajęcia przy pięciu obiektach sakralnych, położonych w różnych miejscach Częstochowy.

Uczniowie przy każdym obiekcie pracowali w grupach: wykonywali zadania zgodnie z instrukcjami podanymi przez nauczyciela i zawartymi w kartach pracy. Każda grupa otrzymała karty pracy i mapkę Częstochowy.

Wyniki pracy zostały podsumowane i omówione po powrocie do szkoły.

Zajęcia były zaplanowane na cztery godziny lekcyjne.

Uczniowie po mieście przemieszczali się pieszo pod opieką nauczycieli.

Zajęcia miały na celu rozwijanie i zaspokajanie potrzeb:
poznawczych - style architektoniczne,
duchowych - nawiedzenie kościołów,
patriotycznych - duma ze swojego miasta.

<Powrót

Copyright © 2010 by Gim16