"Style architektoniczne w budowlach sakralnych Częstochowy"

- ścieżka dydaktyczna.

W ramach działań w zakresie programu eTwinning nawziązaliśmy współpracę ze szkołą na Litwie - Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego. Nasz projekt został zrealizowany w okresie 6 miesięcy i opierał się na wykorzystaniu technologii komunikacyjno - informacyjnej. Stworzyliśmy wspólnie projekt "Style architektoniczne w budowlach sakralnych Częstochowy i Wilna". Głównym środkiem komunikacji była sieć. Logując się na stronie www.eTwinning.net mogliśmy komunikować się ze szkołą partnerską. Łatwa i częsta wymiana doświadczeń doprowadziła do sprawnej realizacji projektu.

Projekt opracowany przez: mgr Magdalenę Skolik, mgr Annę Zaskórską i dr Ryszarda Stefaniaka.


Copyright © 2010 by Gim16