"Style architektoniczne w budowlach sakralnych Częstochowy"

- ścieżka dydaktyczna - opis.


Realizacja projektu polegała na wybraniu pięciu obiektów sakralnych w naszym mieście: Jasna Góra - Kaplica Matki Boskiej, Katedra p.w. Świętej Rodziny, Kościół p.w. św. Zygmunta, Kościół p.w. św. Jakuba i Kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła i św. Barbary. Celem tego projektu było umożliwienie uczniom kontaktu z działami sztuki, poznanie poszczególnych obiektów sakralnych w Częstochowie, znaczenie poszczególnych budowli sakralnych dla historii Częstochowy, poznanie historii ich powstania, wskazanie i rozpoznanie elementów architektonicznych stylów: barok, gotyk, styl bizantyjski, renesans. Scenariusz ścieżki dydaktycznej: "Style architektoniczne w budowlach sakralnych Częstochowy" opracowany przez nasz zespół zadaniowy stał się podstawą zajęć przeprowadzonych przez mgr Renatę Krogulec 21 grudnia 2005 roku, w których uczestniczyli chętni uczniowie z klasy IIIc (14 osób).

<Powrót
Copyright © 2010 by Gim16