Witaj na informacyjnej stronie eTwinning w Gimnazjum nr 16!Program eTwinning polega na łączeniu i współpracy bliźniaczych szkół podstawowych i średnich w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Akcja zapewnia nauczycielom przestrzeń wirtualną i wsparcie organizacyjne, aby pomóc im znaleźć partnerów w krajach europejskich w celu współpracy, dzieleniu wspólnych zainteresować i rozwijaniu wzajemnego zrozumienia pomiędzy młodymi ludźmi. Działania w ramach współpracy polegają na realizacji projektu tematycznego.


Copyright © 2010 by Gim16