Co to jest eTwinning?eTwinning, czyli długofalowa wirtualna współpraca bliźniaczych szkół europejskich, to ich wspólne przedsięwzięcia oparte na wykorzystaniu łączy internetowych do wymiany doświadczeń pomiędzy dwoma nauczycielami lub ich zespołami, zespołami przedmiotowymi, bibliotekarzami lub dyrektorami. Uczniowie pracując nad wspólnym projektem ćwiczą umiejętności językowe i lepiej poznają swoje środowiska i kultury. W zależności od charakteru projektu mogą korespondować, wspólnie publikować czasopismo internetowe, przygotowywać pliki muzyczne i audycje radiowe, prowadzić badania naukowe lub tworzyć filmy wideo - szerzej w poświęconym eTwinning dziale Scholaris.


Copyright © 2010 by Gim16