Maj 07 2021 11:18:19
Nawigacja
Losowa fotografia
Reforma Edukacji

Informujemy, że na stronie internetowej MEN

Link
znajdują się informacje dotyczące przygotowanej reformy edukacji.
Do pobrania są m.in. projekty ustaw i broszura informacyjna.
Rekrutacja elektroniczna
Nowa strona 1

Rekrutacja 2017/2018


    Wielkimi krokami zbliża się już koniec roku szkolnego. Niedługo trzeba będzie wybrać nową szkołę. Jak to zrobić? Jaką wybrać? W tym z pewnością pomoże nam strona naszego gimnazjum i linki do innych szkół ponadgimnazjalnych. Serdecznie zapraszamy do lektury. Zachęcamy również do zadawania pytań nauczycielom w szkole, z chęcią odpowiedzą na Wasze pytania. Pośpieszcie się, bo zostało już niezbyt wiele czasu! Ale bez obaw, na pewno uda się Wam dokonać trafnego wyboru, liczymy, że możemy w tym pomóc.
W dziale LINKI znajdziecie większość z częstochowskich szkół ponadgimnazjalnych (licea, technika), warto odwiedzić ich strony WWW i zapoznać się z zamieszczonymi tam informacjami. Być może pomoże to w ostatecznym wyborze nowej sql :P
 

Nabór elektroniczny - informacje dla gimnazjalisty

 

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 prowadzona będzie w formie elektronicznej. Każdy uczeń kończący gimnazjum może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół.

 

I ETAP –zakładanie konta w systemie  od 19 maja 2017r.

 

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej zakłada konto internetowe w systemie elektronicznej rekrutacji. Rejestracji w systemie można  dokonać na stronie slaskie.edu.com.pl w następujący sposób:

zakładając konto indywidualnie w domu lub w swojej szkole – gimnazjum, lub  zgłaszając się do szkoły I wyboru, gdzie będzie udzielona pomoc w założeniu konta

 

II ETAP- wybór oddziałów i szkół oraz składanie wniosków do szkoły pierwszego wyboru

od 19 maja do 19 czerwca 2017r

Korzystając z przeglądarki internetowej kandydat zgłasza się do systemu  slaskie.edu.com.pl i wybiera nie więcej niż trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie  buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wyborze w tych szkołach  klas, w których chciałby się uczyć. Nie ma ograniczeń w ilości klas tych szkół! Klasa, którą wskaże jako pierwszą na listę, system uzna za najważniejszą dla kandydata, a ostatnią z listy jako klasę, którą jest najmniej zainteresowany. Klasy można układać w kolejności, która jest niezależna od  kolejności wybranych wcześniej szkół.

UWAGA! Należy pamiętać, że do zamknięcia rejestracji można zmieniać wybrane szkoły i klasy.

Za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie rekrutacji  kandydat drukuje wniosek:

 • ·         na wydrukowanym wniosku nie wolno nanosić już  żadnych zmian.
 • ·         wniosek  musi być podpisany przez kandydata oraz przez jego rodziców lub prawnych opiekunów.
 • ·         wniosek należy zanieść tylko do szkoły pierwszego wyboru - pierwszej z listy preferencji, zostanie on zweryfikowany w ciągu 7 dni, pod względem zgodności z danymi w systemie
 • ·         w przypadku wyboru, na którejkolwiek preferencji, szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy, wraz z wnioskiem dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • ·         w przypadku spełniania kryterium zdrowotnego, ograniczającego możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia należy dostarczyć opinię, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną
 • ·         w przypadku zaznaczenia któregoś z kryteriów społecznych konieczne jest dostarczenie wraz z wnioskiem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnianie tego kryterium:
 • o    wielodzietność rodziny kandydata;
 • o     niepełnosprawność kandydata;
 • o     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • o     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • o     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • o     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • o     objęcie kandydata pieczą zastępczą;

 

 III ETAP-wprowadzanie danych o ocenach

od 19 czerwca 2017r.

 

Kandydat wprowadza przez internet do systemu rekrutacji oceny, wyniki egzaminu i wpisane na świadectwie osiągnięcia.

 

IV ETAP-dostarczanie dokumentów do szkoły I wyboru

od 23 do 27 czerwca 2017r. do godz. 15.00

 

Do szkoły pierwszego wyboru kandydat dostarcza dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 •  zaświadczenie, jeśli jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej, lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

 

V ETAP –zapoznanie się z wynikami naboru

7 lipca 2017r. 

 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Kandydat może przez Internet zapoznać się z wynikami naboru. Jeśli wybierze taką opcję i poda nr tel. komórkowego w swoim formularzu zgłoszeniowym, dostanie taką informacje SMS-em.

 

VI ETAP-potwierdzanie woli podjęcia nauki

od 7 lipca  do 13 lipca 2017r

 

Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole przez dostarczenie do niej oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

UWAGA! Kandydat, który nie dostarczy oryginału tych dokumentów zostanie skreślony z listy zakwalifikowanych do danej szkoły.

 

14 lipca 2017 r. nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych  do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.

 

 

Liczniki 

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
BIP - EFS

ePUAP

ZPP-P w Częstochowie

3,578,636 unikalne wizyty